Odstranění staré malby před malováním

Staré vrstvy barev můžeme snadno umýt jen v případě, že šlo o barvy klihové. Přezkoušíme přilnavost starého nátěrů tak, že mokrým štětcem přetřeme malou plochu stěny. Pokud malba ztmavne a po přetření dlaní ulpívá na ruce, jde o vodovou klihovou barvu. Tvoří-li předchozí malby silnou vrstvu a my se chystáme použít barvu s jiným pojivem, než bylo v původní, musíme starou malbu smýt. Malířskou štětkou důkladně natřeme stěny vodou. Tenké vrstvy lze smýt malířskou štětkou. Silné je nutné oškrábat až na základní omítku. Disperzní barvy se dají omýt velmi těžko. Zpravidla nezbývá, než je oškrábat.

Primarady.cz | Odstranění staré malby před malováním
(Zdroj: Depositphotos)
    16.7.2018

Podobné rady