Jak se zdí v domě šíří vlhkost

Vlhkost se v domě šíří několika způsoby. Vzlínající voda se šíří kapilárním vzlínáním z podloží mikroskopickými trhlin v materiálu a vystupuje nahoru do zdiva. Důvodem je chybějící hydroizolace, nebo stávající přestala fungovat. Tlaková voda se dostává do stavby ze svahu. Hydrostaticky může působit tzv. dutinová voda, nacházející se např. ve svahu nad objektem. Ta může způsobit havárie potrubních rozvodů. Zavlhlé zdivo má nízký tepelný odpor, což přispívá ke kondenzaci vodních par na povrchu, ale i uvnitř zdiva, dochází tak k povrchové a kapilární kondenzaci. Rozpustné soli, které putují zdivem společně s pronikající vodou, se ukládají v pórech materiálů a na povrchu zdiva krystalizují a poškozují nátěry a omítky. Soli obsažené ve zdivu ale způsobují tzv. hydroskopickou vlhkost, protože přijímají vlhkost ze vzduchu.

Primarady.cz | Jak se zdí v domě šíří vlhkost
(Zdroj: Depositphotos)
    15.6.2018

Podobné rady