Zásady pro práci se stříkací pistolí

Při práci se stříkací pistolí bychom měli používat vhodné barvy a ředidla a barvu vždy přiměřeně naředit. S pistolí zacházíme opatrně, abychom nepoškodili jemné součástky. Na výtlaku kompresoru používáme filtr a odlučovač oleje. Pistoli udržujeme čistou. Stříkáme vždy s konstantním tlakem vzduchu a množstvím barvy a pistoli držíme v konstantní vzdálenosti od stříkané plochy. Při stříkání začneme vždy stříkat mimo barvený objekt, a také mimo barvený objekt končíme.

Primarady.cz | Zásady pro práci se stříkací pistolí
(Zdroj: Depositphotos)
    28.6.2018

Podobné rady