Jak fungují kompresorové stříkací pistole

Stříkání nátěrových, impregnačních, dezinfekčních či dalších hmot umožňuje u stříkacích pistolí proud vzduchu, který dodává kompresor. Fungují tak, že proud vzduchu o tlaku 1-6 barů dodávaný kompresorem strhává barvu vytékající z nádržky rychlostí až 10 m/s. Ta pak v podobě kuželu jemné mlhy dopadá na plochu, která má být tímto nátěrem opatřena. Menší pistole umožňují nanášet asi 0,2 l nátěrové hmoty za minutu, větší musí mít výkon kompresoru úměrně vyšší – asi 200 l vzduchu za minutu a tlak 5 až 6 barů. Pistole mívá výměnné trysky určující tvar výstupního kuželu rozptýleného nátěrového materiálu i ve vztahu k druhu nátěrového materiálu a jeho hustotě. Optimální poměr vzduchu a nátěrového materiálu je vhodné seřídit bezprostředně před vlastním stříkáním.

Primarady.cz | Jak fungují kompresorové stříkací pistole
(Zdroj: Depositphotos)
    28.8.2018

Podobné rady