Stavíme schody z lícových cihel

Podkladem pro obklad z lícových cihel může být beton litý do bednění, snadnější je však práce s hotovými betonovými deskami, z nichž svislé nesou desky stupňů, a proto musejí být v podkladu řádně upevněny a zapuštěny s výškovým dostupem asi 12 cm a ve vzájemné vzdálenosti 55 cm. Prvky spojujeme cementovou směsí, při práci postupujeme vždy odzdola. Dodržíme vodorovný směr stupňů i jejich mírný sklon směrem dopředu pro odtok dešťové vody. Na stupně položíme lícové cihly, a to s použitím plastové spárové mřížky. Spárovací hmotu zatlačíme do spár a vyhladíme šikmými tahy pryžovou stěrkou.

Primarady.cz | Stavíme schody z lícových cihel
(Zdroj: Jara Gyrová)
    23.6.2018

Podobné rady