Jak odvzdušnit radiátory

Pokud máte kotel puštěný naplno a radiátory jsou teplé jen nahoře a dole ne, je na čase je odvzdušnit. Připravte si kbelík či jinou nádobu, hadr a šroubovák nebo sikovky. Začněte u nejspodněji položeného radiátoru. Odvzdušňovací ventil naleznete na boku radiátoru. Otočte jím proti směru hodinových ručiček, až uslyšíte unikat páru. Jakmile začne téct prskat voda, zachyťte ji do nádoby. Teče-li voda nepřerušovaným pramínkem, ventil uzavřete a pokračujte k dalšímu panelu. Nakonec nezapomeňte dopustit vodu do kotle na tlak předepsaný výrobcem. U běžného domovního kotle je to cca 1,5 atmosféry. Odborníci se rozcházejí v názoru, zda odvzdušňovat se zavřeným či otevřeným termo ventilem. Pro jistotu vyzkoušejte v odstupu několika dní oba postupy.

Primarady.cz | Jak odvzdušnit radiátory
(Zdroj: Depositphotos)
    21.8.2018

Podobné rady