Keramická pálená taška

Keramická pálená taška patří k tradičním střešním krytinám a má dlouhou životnost. Vyrábí se formováním a pálením jílu s obsahem až 60 % hlíny a podle metody tvarování rozeznáváme tašky tažené a ražené. Keramické tašky patří do skupiny středně těžkých krytin, což do určité míry omezuje jejich použití u subtilnějších konstrukcí a střech se sklonem větším než 60 stupňů. Jsou odolné proti chemickým vlivům, účinkům UV záření i proti mrazu. Na střešní plášť rozhodně nesmíme použít tašku porušenou, neboť by nebyla odolná proti dešti.

Primarady.cz | Keramická pálená taška
(Zdroj: Jara Gyrová)
    11.6.2018

Pokládka pálených tašek se provádí na krov z latí (průřez většinou 60/40 mm), rozestup mezi jednotlivými latěmi je dán velikostí tašky, rozhodně se řiďte doporučením výrobce (nejčastěji to je rozmezí 30 - 38 cm). Latě a ostatní dřevo na střeše musí být naimpregnované proti hnilobě, houbě i dřevokaznému hmyzu. Pokud potřebujete tašky zrkátit, odřízne se jejich horní část, spodní, pohledová, zůstává, a pokládají se do poslední řady, aby se uříznutá hrana schovala pod hřebenáč. Nikdy neřežeme spodní okapovou řadu. Způsob pokládky (na vazbu nebo na střih) je dán výrobcem, řeďte se jeho pokyny. 

Podobné rady