Upevnění treláže ze dřeva na zeď

Při upevňování dřevné treláže na zeď nejprve musíme umístit mezi zeď a treláž rozpěrné prvky. Nemůžeme treláž připevnit přímo na zeď, protože je potřebná mezera, aby stonky mohly prorůstat dovnitř. Latě 4 x 4 cm můžeme připevnit ke zdi vruty ve hmoždinkách. Latě před přišroubováním předvrtáme. První lať umístíme nad úrovní izolace zdi proti vodě, další latě umisťujeme ve vzdálenosti 90 cm. Popínavou rostlinu pak přivážeme k podpěře dřív, než se začne naklánět, zpočátku zcela volně. Stonky rostlin nevyvazujeme svisle, ale tak, aby se mohly rozložit vodorovně do tvaru špalíru, nebo aby rostly v určitém úhlu ve tvaru vějíře.

Primarady.cz | Upevnění treláže ze dřeva na zeď
(Zdroj: Jara Gyrová)
    18.6.2018

Podobné rady