2. neděle před Velikonocemi - Květná, Palmová

Poslední postní neděle před Božím hodem velikonočním je liturgicky 2. Pašijová. Symbolem je červená barva (krev Páně). Při mši se čtou Pašije, evangelium o umučení Páně. Světí se kočičky, vrbové proutky, zimostráz a palmové ratolesti. Pohané kouzlili – uřízli čarovný vrbový proutek a hledali zlaté vejce, které snesla černá slepice s bílou chocholkou na neznámé místo. Když ho našli, schovali ho do slámy a před půlnocí položili na křižovatku lesní a polní cesty. Vrbovým proutkem mávli k jihu, severu a východu, načež se objeví duch, který vyplní člověku každé přání. V tento den si kočičkami přetřeme oči, aby nás celý rok nebolely, a dobře jsme viděli. Obydlí vymeteme zelenými ratolestmi, abychom zahubili veškerou neřest.

Primarady.cz |  2. neděle před Velikonocemi - Květná, Palmová
(Zdroj: Jara Gyrová)
    25.3.2018

Podobné rady