Čím zaplnit stropní spáry mezi panely

Na fasádách panelových domů velmi často vznikají poruchy způsobené povětrnostními vlivy a současně i nesprávně provedených stykových detailů mezi panely. Stabilizované trhliny ve stycích panelů můžeme utěsnit tekutým epoxidovým lepidlem. Nestabilizované trhliny lze zatmelit nízkomodulovým elastomerickým tmelem. Vyhlazení povrchu dvousložkovou maltou nanášenou stěrkou nebo kovovým hladítkem je možné jen na dobře očištěný povrch a s dokonalým rozetřením okrajů. S ohledem na skutečnost, že se trhliny však stále opakují stále znovu, nemusí být tento návrh sanační úpravy stoprocentní. Z tmelů je vhodný např. HOBI KIT – rychle tuhnoucí tmel sloužící k místnímu vyrovnání podkladů; Renoband Knauf - extralehká výplňová hmota; Uniflott Knauf - tmel na bázi sádry; JUBOLIN – stěrkovací hmota; spárovací páska samolepicí PROMI – k přelepení prasklin.

Primarady.cz | Čím zaplnit stropní spáry mezi panely
(Zdroj: Jara Gyrová)
    23.8.2018

Podobné rady