Opravy fasád

Každý dům je vystavován různým povětrnostním vlivům, jejich důsledkem je degradace fasády a nás čeká její oprava. Současné fasádní nátěrové hmoty bez ohledu na typ většinou vyhovují běžným požadavkům na paropropustnost a nasákavost. Musíme ale dobře připravit podklad. Ten musí být vyzrálý, suchý, zbavený prachu a nečistot. Nedržící omítky musíme odstranit (nejlépe oklepáním, tím i zjistíme, jestli nejsou někde odfouklá místa) a opravovaná místa či výkvěty penetrovat. Malta na opravu vnějších omítek má být složena ze stejných hmot jako malta původní (pokud neznáme původní složení, volíme co nejuniverzálnější omítkovou směs). Na styku opravované části s původní omítkou musíme dát pozor na vyhlazení štukové vrstvy do ztracena, aby opravená část nepřečnívala nad původní a oprava tak nebyla patrná. Hladíme ji plstěným hladítkem krouživými pohyby při stálém kropení štětkou.

Primarady.cz | Opravy fasád
(Zdroj: Jara Gyrová)
    9.7.2018

Podobné rady