Výroba ptačí budky

Jedním z důvodů obecného úbytku ptáků je kromě chemických postřiků i likvidace keřů a starých stromů, kde hnízdí. Proto bychom měli ptákům nahradit jejich přirozené úkryty hnízdními budkami. K jejich výrobě můžeme použít odřezky. Univerzální průměr dna by měl být asi 15x15 cm, výška zadní stěny 25 cm, převýšení čela stačí třícentimetrové. Stříška by měla přečnívat dopředu alespoň 5 cm. Přitlučeme boční stěny k zadní, vložíme dno a střechu, a nakonec přibijeme čelo. Vletový otvor vytvoříme okružní pilkou a zbrousíme, aby hrany byly hladké. Sýkorkám, rehkovi a vrabcům vyhovuje průměr otvoru mezi 30-35 mm, větším ptákům jako velkým sýkorám, brhlíkovi a lejskovi 47-50 mm.

Primarady.cz | Výroba ptačí budky
(Zdroj: Depositphotos)
    17.12.2018

Podobné rady