Vlhké zdivo v domě

Trvalé odvodnění a následné zabezpečení suchých stavebních konstrukcí je nezbytnou podmínkou úspěšné rekonstrukce objektů. Voda se ve zdivu vyskytuje obvykle ve všech skupenstvích a stavebním materiálem migruje. Navlhlé konstrukce totiž rychleji podléhají zvětrávání, materiály a konstrukce se postupně rozpadají, až nakonec dojde k destrukci samotného objektu. Dříve než přistoupíme k sanaci, opravíme poškozené zdivo komplexně. Odsolit zdivo lze speciálními sběrnými elektrodami, zpevnit ho můžeme injektáží, při níž se do zdiva navrtají otvory s určitým rastrem, trhliny utěsníme cementovou suspenzí nebo polyuretanovou živicí. Na opadávající omítku můžeme použít výplňovou injektáž a vzniklé dutiny vyplnit vhodnými suspenzemi. Nakonec vytvoříme dodatečné izolace nebo chemické bariéry, a to např. takzvaným podřezáváním řádkového zdiva.

Primarady.cz | Vlhké zdivo v domě
(Zdroj: Jara Gyrová)
    30.8.2018

Podobné rady