Polský plot

Lehké hrazení z kůlů nebo tyčí, které je horizontálně propletené proutím, se nazývá polský plot. Průplet sloužil k celkovému zpevnění plotu, a když do něj dali trnité pruty, jeho překonání se ještě více znesnadnilo. Tento druh ohrazení můžeme na zahradě využít jako ohrádky k vymezení záhonu. Zabráníme tak splavování zeminy při deštích do trávníku nebo na cesty, poslouží trochu jako větrolam, a navíc ohrádka z proutí vypadá pohledně. Použít můžeme kolíky ze silnějších rovných větví, které zatlučeme do země, aby asi čtvrt metru vyčnívalo nad zem, a vypleteme je jednoduchou vazbou jakýmikoli rovnějšími pruty, větvemi zbavenými bočních výhonů nebo ohebnými kmínky.

Primarady.cz | Polský plot
(Zdroj: Jara Gyrová)
    22.5.2018

Podobné rady