Živý plot z tisu

Tisy představují vynikající dřevinu, která je vhodná do živých plotů, netrpí vyholováním, deformací sněhem a je navíc dlouhověká. Mezi nejvhodnější patří vzpřímené kultivary tisu červeného Taxus baccata a tisu prostředního Taxus × media, např. Hicksii či Hilii. Jako jediné z jehličnanů snášejí i radikální zmlazovací řez nízko nad zemí, spolehlivě obrážejí. Dobře rostou i ve stínu. Nevýhodou je poněkud vyšší cena a u některých pomalejší růst. Jehličnany snadno přesáhnou hranici dvou metrů, proto je pravidelně udržujeme řezem, který má také zmlazující účinek. Aby dobře plnily svou funkci, musí být zavětvené až k zemi, jen hustý plot totiž plní svůj účel. Výsadbová vzdálenost je 2-3 tisy na metr čtvereční. Výsadbovou rýhu předem kvalitně vyhnojíme a vyplníme živným substrátem.

Primarady.cz | Živý plot z tisu
(Zdroj: Jara Gyrová)
    29.5.2018

Podobné rady