Postup montáže stropního systému pro sádrokarton

Vhodným řešením sádrokartonového stropu nebo podhledu je montáž na zavěšenou kovovou spodní konstrukci. Vyměříme a zakreslíme na stěny po obvodu rovinu sdk stropu, a na tyto linky připevníme pomocí zatloukacích hmoždinek K 6/35 UD-profily. Na strop vyměříme a upevníme závěsné dráty s okem pro nosnou konstrukci o rastru 900x1000 mm, na jehož konec upevníme speciální rychlozávěsy. Těmito rychlozávěsy uchytíme hlavní konstrukce z CD-profilů a na ni pomocí křížových spojek připevníme nosnou vrstvu z CD-profilů. Opláštění sádrokartonovými deskami se provádí kolmo na nosné profily.

Primarady.cz | Postup montáže stropního systému pro sádrokarton
(Zdroj: Jara Gyrová)
    11.7.2018

Podobné rady