Co s řídkým živým plotem?

Naroste-li nám řídký živý plot a přitom jsou keře zdravé, buď dosázíme nové dřeviny, nejlépe kontejnerované, pro které nemusíme kopat příliš hluboké jámy a zasahovat do kořenového systému stávajících keřů, nebo plot zahustíme tzv. zmlazením, kdy keře položíme a vyvážeme ke kůlům. Dalším řešením je vysadit na prázdná místa vysoké traviny nebo trsy velkých trvalek, jako pivoněk, jiřin apod.

Primarady.cz | Co s řídkým živým plotem?
(Zdroj: Jara Gyrová)
    19.5.2018

Podobné rady