Zelená voda v jezírku? Víme, jak na to!

Správně vybudované zahradní jezírko přináší svým uživatelům příjemnější klima, zmírňuje letní vedra a poskytuje útočiště četným vodním živočichům. Aby voda v jezírku zůstala dlouho čirá, je třeba vhodně zvolit vodní rostliny, které pomohou s omezením růstu řas.

Primarady.cz | Vhodně zvolené vodní rostliny pomohou čistit vodu v zahradním jezírku.
Vhodně zvolené vodní rostliny pomohou čistit vodu v zahradním jezírku. (Zdroj: Jara Gyrová)
    9.5.2018

Příčiny přemnožení řas

I když řasy a bakterie do jezírka v omezeném množství patří, neboť udržují v prostředí biologickou rovnováhu, je třeba zabránit jejich bujení. S přemnoženými řadami se potýkáme tehdy, když jsou v jezírku živiny v příliš vysokých koncentracích. Tomu napomáhá zahřátá voda anebo překrmování ryb v jezírku. Stejné zlo páchají i odumřelé části rostlin anebo odkvetlé květy, případně napadané listí. Přímé slunce dopadající na vodní hladinu zvyšuje odpar vody, a ta se o to rychleji se plní živinami. Je třeba dávat pozor, aby se do jezírka nedostalo hnojivo ze zahrady či okolního trávníku. 

Jak bojovat proti řasám preventivně

  1. Pro jezírko vyhraďte na zahradě místo v polostínu, ne na plném slunci. Neumisťujte jezírko pod stromy, zvláště ne pod listnaté, padající listí by končilo v jezírku a zanášelo jej tlející hmotou.
  2. Vysazujte do jezírka hlavně rostliny působící jako kořenové čističky: skřípinu jezerní, chrastice, orobince a rákos obecný. Rákos obecný volte u jezírek s větší plochou a omezujte jeho růst.  
  3. Pro zastínění plochy je vhodné vybrat i plovoucí rostliny: babelku řezanovitou a tokozelku aneb voní hyacint. Plovoucí rostliny nesmí zabírat více než 2/3 vodní hladiny, jinak by se v jezírku nedařilo ponořeným rostlinám.

Represivní opatření proti řasám

  1. Nepřekrmujte ryby v jezírku. Část své přirozené stravy jako je hmyz a larvy najdou přímo ve vodě.
  2. Vybírejte síťkou z jezírka odumřelé části rostlin. Příliš bujně rostoucí rostliny ostříhejte a jejich části vyberte.
  3. Proti jemným zeleným řasám využijte filtrační zařízení. Vláknité řasy vybírejte podběrákem.
  4. Odpařenou vodu z jezírka pravidelně doplňujte dešťovou vodou, nikoli vodou z vodovodního řadu, ta má vysoké pH.

Podobné rady