Rychle a efektivně tvarujeme stromkový rybíz

Stromkový rybíz je nutné při výsadně podepřít kůlem nebo drátěnkou. Zkraťte výhony na dva až tři pupeny tak, aby poslední pupen směřoval ven z korunky. Koruna je založena ze čtyř až pěti výhonů, které v dalších letech nezkracujte. Po třech až pěti letech zmlazujte odplozené větve k nejníže postavenému mladšímu rozvětvení nebo přímo u kmene. Aby vám rybíz hodně plodil, odstraňte třetinu až čtvrtinu odplozených větví, které nahraďte stejným počtem nových výhonů. Podrost meruzalky, který roste u báze kořenů a oslabuje stromky, odstraňte co nejblíže místa jeho tvorby. Životnost výsadby je 8 až 10 let.

Primarady.cz | Rychle a efektivně tvarujeme stromkový rybíz
(Zdroj: Pavlína Wágnerová Málková)
    26.4.2018

Podobné rady