Proč mít doma zkoušečku

Potřebujeme-li zjistit závadu elektrických obvodů, neobejdeme se bez jednoduché zkoušečky nebo šroubováku se zkoušečkou. Speciální šroubovák mívá na rukojeti kovový kontakt zařízení ke zjištění závad a na konci doutnavku, která se, když je síť pod napětím, při vsunutí šroubováku do zásuvky rozsvítí. Tak zjistíme s elektřinou související závady v domácnosti. Než ale začneme závadu hledat, odpojíme spotřebič od zdroje proudu.

Primarady.cz | Proč mít doma zkoušečku
(Zdroj: Depositphotos)
    12.9.2017

Jestli se například nerozsvítí lampička a nesvítí ani po výměně žárovky, vyšroubujeme ji, zapneme lampičku a šroubovákem se zkoušečkou se postupně dotkneme obou kontaktů objímky. Rozsvítí-li se, jedná se o chybu v kontaktu se žárovkou. Jestliže se nerozsvítí, vyzkoušíme šroubovákem pojistku v zástrčce a při záporném výsledku ji vyměníme. Je-li pojistka v pořádku, zkusíme do zásuvky zapojit jiný spotřebič. Funguje-li, bude závada v přívodové šňůře lampičky a kabel vyměníme za nový. Je to bezpečnější, než dráty nastavovat a izolovat. Pokud nefunguje ani jiný spotře­bič zapojený do zásuvky, podíváme se na pojistku v obvo­du, v níž je zásuvka zapojena. Jestliže se ale pojistka hned po výmě­ně znovu přepálí, rozhodně se do další pokusů nepouštíme a voláme elektri­káře!

Podobné rady