Jak zabudovat střešní okno

Po odkrytí střechy uřízneme střešní laťoví podle velikosti okna, upravíme nebo vyměníme krokve, na které přišroubujeme oporné latě nebo speciální rám. A k němu nastřelíme síťováním vyztuženou ochrannou fólie, přebývající části odstraníme.

Primarady.cz | Jak zabudovat střešní okno
(Zdroj: Jara Gyrová)
Jara Gyrová    11.11.2017

Namontujeme krycí rám, který se pokládá na dvě oporné latě a přišroubuje ke krokvím pod nimi. Vnitřní zárubeň otvoru zabudujeme až po obložení střešních úkosů na nosnou laťovou konstrukci sádrokartonovými či dřevěnými deskami. Přechod mezi oběma částmi zatmelíme nebo zakryjeme krycí lištou. V případě, že střechu izoluje parotěsná zábrana, musíme ji vzduchotěsně přilepit ještě před nasazením zárubně.

Podobné rady

Reklama