Co je bioodpad a kam s ním

Každá domácnost produkuje kromě dalšího i biologický odpad, a pokud nemáme na zahradě kompost, většinou nevíme, kam s ním. Bioodpad dělíme na zelený bioodpad, který vzniká při údržbě zahrad a zeleně, a domovní bioodpad, který pochází z přípravy potravin. Bioodpad první kategorie – sem patří spadané listí, tráva, seno, plevele, zbytky po sklizni a spadané ovoce, a druhé kategorie sem patří zbytky jídla, slupky z ovoce a zeleniny, skořápky z vajec, čajové sáčky, použité ubrousky, staré pečivo a další – bez příměsi dalšího odpadu putuje do kompostárny nebo do domácího kompostu. V mnoha městech si můžeme pronajmout nádoby na bioodpad, tzv. kompostejnery, nebo města zdarma zřizují biokontejnery. Pokud jsou sebrané listí či tráva znečištěné jinými odpady, tak se většinou odváží do spaloven, kde slouží k výrobě tepla a elektřiny.

Primarady.cz | Co je bioodpad a kam s ním
(Zdroj: Depositphotos)
    29.9.2018

Podobné rady