Postup pokládky plastové zatravňovací dlažby

Dvůr můžeme vydláždit, opatřit štěrkem, anebo dáme přednost trávníku a na příjezdovou cestu použijeme zatravňovací plasty nebo vegetační dlaždice. Jejich výhodou je i to, že se dešťová voda vsakuje přímo do země, a tudíž nemusíme dlažbu složitě spádovat.

Primarady.cz | Postup pokládky plastové zatravňovací dlažby
(Zdroj: Depositphotos)
    16.6.2017

Kolíky a zednickou šňůrou vytyčíme plochu pro pokládku zatravňovací dlažby. Zeminu podle šňůry do hloubky asi 30–40 cm a z plochy ji odstraníme. Podklad zhutníme a na povrch nasypeme vrstvu štěrku, kterou také zhutníme. Zatravňovací tvárnice ukládáme do lože z kameniva se spárou 3 mm. Spáry pak vyplníme zeminou s obsahem písku v poměru 1:1. Po zhutnění vysypeme tvárnice zeminou do výšky 1 cm pod horní hranu. Volně rozsypanou zeminu do otvorů snadno vpravíme obyčejným koštětem. Otvory osejeme travním semenem, které zalijeme.

Podobné rady