Ochrana osobních údajů

Vydavatelství Prima Media, s.r.o., IČ: 05017351, sídlem V dolině 1515/1b, Michle, 101 00 Praha 10, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 257040, je provozovatel internetových stránek www.primarady.cz.

Registrace na UOOU:

Vydavatelství Prima Media, s.r.o. má platnou registraci v registru zpracování osobních údajů vedeného Úřadem pro ochranu osobních údajů. A to pod registračním č. 00068502, ze dne 28.03.2017. Veřejný registr zpracování je k dispozici na http://www.uoou.cz/uoou.aspx?menu=29&submenu=30.

Zabezpečení osobních údajů

Ochraně osobních údajů, které získáme od našich zákazníků a návštěvníků stránek, věnujeme maximální úsilí. Pro jejich zabezpečení před neoprávněným přístupem nebo zneužitím využíváme nejmodernější technologie a postupy. Osobní údaje, které nám poskytnou, uchováváme na počítačových serverech, ke kterým je zásadně omezen přístup a které se nachází v zabezpečených prostorách. Při přenosu osobních informací pomocí internetu data šifrujeme pomocí protokolu SSL tak, aby byly pro neoprávněné osoby nečitelné a tedy nezneužitelné.

Shromažďování osobních údajů

Pokud potřebujeme údaje, které identifikují konkrétního zákazníka (uživatele) nebo které umožní zákazníka kontaktovat za účelem poskytnutí služby, kterou si vyžádal, požádáme o ně přímo zákazníka. Údaje, které shromažďujeme v souvislosti se zákazníkem, mohou obsahovat jméno a příjmení, název firmy, e-mailová adresa, telefon, kontaktní a doručovací adresy. Údaje o kreditních a jiných platebních kartách neshromažďujeme. Pokud při platbě zákazník zadává číslo kreditní (platební) karty, toto číslo odesíláme pouze naší bance, která nám jej nikdy neposkytuje. Žádné údaje o kreditní kartě neuchováváme. V souvislosti se zlepšením služeb www.primarady.cz můžeme shromažďovat určité informace o návštěvě zákazníka, například název poskytovatele internetových služeb a adresu IP, pomocí které se zákazník připojil k našim stránkám, datum a čas přístupu na naše stránky či seznam navštívených podstránek.

Použití osobních údajů

Osobní údaje shromážděné na stránkách www.primarady.cz budou použity jen k poskytování služeb, které si zákazník vyžádal nebo k nimž dal souhlas. Osobní údaje budou použity k tomu, abychom zákazníkovi poskytli důležité informace o produktech nebo službách, o objednávkách a jejich plnění, včetně dalších aktualizací služeb. Některé údaje budou použity pro zjednodušení používání stránek www.primarady.cz. Pokud nám k tomu dá zákazník souhlas, můžeme zasílat informace i o jiných produktech a službách. Při plnění požadavků zákazníka pověřujeme jiné společnosti jejich vyřízením např. spediční firmy, pošta. Těmto společnostem poskytneme pouze osobní údaje, které jsou potřeba k poskytnutí konkrétní služby. Vyžadujeme od nich, aby s těmito informacemi nakládali diskrétně a aby je nepoužívali k jiným účelům.